Materiały budowlane z ceramiki

budownictwo5W Europie najbardziej popularnym systemem wznoszenia budynków jest system tradycyjny murowany. Obiekty w ten sposób budowane posiadają ustrój nośny wykonany z ceramiki lub betonu komórkowego i żelbetu. Ściany są murowane, jednak nie zawsze używa się tradycyjnej zaprawy cementowej. Coraz częściej stosuje się ciepłochronne zaprawy, które odznaczają się tym, że są bardzo cienkie, w porównaniu do tych cementowo-wapiennych. Read More